แจ้งโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตขัดข้อง
 แจ้งปัญหาการใช้งาน 

* เมื่อท่านกรอกข้อมูลเลขหมาย หรือเลขที่วงจร ระบบจะทำการตรวจสอบสถานะงานแจ้งเสียให้โดยอัตโนมัติ
*จำเป็นต้องกรอกข้อมูล

ส่งข้อมูลปัญหาการใช้งาน