แจ้งโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตขัดข้อง
AppStore GoogleStore
 แจ้งปัญหาการใช้งาน 

*เมื่อท่านกรอกข้อมูลเลขหมาย หรือเลขที่วงจร ระบบจะทำการตรวจสอบสถานะงานแจ้งเสียให้โดยอัตโนมัติ
*จำเป็นต้องกรอกข้อมูลแสดงผลสำหรับอุปกรณ์พกพา

ส่งข้อมูลปัญหาการใช้งาน

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ลงชื่อเข้าใช้งาน