แจ้งโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตขัดข้อง
AppStore GooglePlay
 แจ้งปัญหาการใช้งาน 

*เมื่อท่านกรอกข้อมูลเลขหมาย หรือเลขที่วงจร ระบบจะทำการตรวจสอบสถานะงานแจ้งเสียให้โดยอัตโนมัติ
*จำเป็นต้องกรอกข้อมูลแสดงผลสำหรับอุปกรณ์พกพา

ส่งข้อมูลปัญหาการใช้งาน

ลงชื่อเข้าใช้งาน

ลงชื่อเข้าใช้งาน

 

กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่ท่านแจ้งอีกครั้ง เพื่อความถูกต้อง และความรวดเร็วในการดำเนินการ ขอบคุณค่ะ

เลขหมาย/วงจรที่แจ้งเสีย :

เลขหมายติดต่อกลับ :

       กรณีท่านไม่ใช้เจ้าของเลขหมาย หากมีความประสงค์จะแจ้งเหตุขัดข้อง แทนเจ้าของเลขหมาย ขอความกรุณาแจ้งเลขหมายติดต่อกลับของท่านหรือส่วนงานที่ท่านสังกัด กรณีที่ท่านเป็นพนักงานทีโอที หรือได้รับความมอบหมายโดยเจ้าหน้าที่ทีโอที เพื่อเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า จะได้ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม กรณีข้อมูลในการแจ้งผิดพลาด และไม่สามารถหาข้อมูลที่ถูกต้องในการดำเนินการได้

        ขอบคุณค่ะ