แจ้งโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตขัดข้อง
 แจ้งปัญหาการใช้งาน 

*เมื่อท่านกรอกข้อมูลเลขหมาย หรือเลขที่วงจร ระบบจะทำการตรวจสอบสถานะงานแจ้งเสียให้โดยอัตโนมัติ
*จำเป็นต้องกรอกข้อมูลแสดงผลสำหรับอุปกรณ์พกพา

ส่งข้อมูลปัญหาการใช้งาน

Sign in for your Application

ลงชื่อเข้าใช้งาน